stardevelop.com Live Help Accept Decline Close
DEĞERLERİMİZ

Tutarlılık - Eylemler arasında tutarlı bir bağ bulunması gerekir ve mevcudiyeti aranır.

Esneklik - Olaylar karşısında esnek davranılır, doğmatik tutum sergilemekten kaçınılır.

Şeffaflık - Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuç ve gelişmeler sosyal paydaşlara ve çalışanlara açıkça iletilir.

Kalite - Kalite, hem ürün hem de hizmetlerin olmazsa olmaz bileşeni olarak kabul edilir.

Etik - Şirketler ve çalışanları, söz ve davranışlarında; yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, kişi ve kuruluşlara, çevreye saygılı biçimde davranırlar.